RPP: Szerokie wsparcie dla kobiet w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa

Kobiety oraz ich bliscy mogą zgłaszać wszelkie trudności, z jakimi spotykają się przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, aby w każdej sytuacji czuły się bezpiecznie. Ważne jest nie tylko identyfikowanie problemów, ale również promowanie równego dostępu do kompleksowej opieki zdrowotnej - informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

W związku z przedstawionym pakietem rozwiązań dla kobiet ogłoszonym przez Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę „Bezpieczna, świadoma ja”, Biuro RPP poinformowało, że pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 każda kobieta, która potrzebuje wsparcia, może liczyć na odpowiednią pomoc.

Program „Bezpieczna świadoma ja” adresowany jest do wszystkich kobiet i ma zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Zaproponowany pakiet rozwiązań zakłada:

  • zwiększenie dostępności do programu in vitro, z uwzględnieniem onkopłodności,
  • poszerzenie dostępności do badań prenatalnych o nowoczesne metody nieinwazyjne,
  • opracowanie nowych wytycznych dotyczących procedur terminacji ciąży zagrażającej zdrowiu lub życiu kobiety przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa lekarzy,
  • dostęp do antykoncepcji awaryjnej – tabletka „dzień po” bez recepty od 15 roku życia,
  • wprowadzenie edukacji zdrowotnej i seksualnej młodzieży,
  • zwiększenie dostępności do szczepień przeciw HPV,
  • poprawę realizacji standardów opieki okołoporodowej z poszanowaniem godności i intymności kobiet,
  • poszerzenie dostępności znieczulenia zewnątrzoponowego.

Bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem 800 190 590 jest czynna całodobowo – nieprzerwanie od poniedziałku od godziny 8.00 do piątku do godziny 20.00.

Zgłoszenia mogą być anonimowe

Dzwoniąc pod ww. numer telefonu eksperci udzielą wsparcia poprzez podjęcie działania interwencyjnego w podmiocie leczniczym lub wskażą przysługujące pacjentce uprawnienia.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przypomina, że w przypadku, jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia i odmówić wykonania zabiegu.

Zgłoszenia związane z odmową realizacji przysługującego świadczenia w powołaniu się na klauzulę sumienia, tj. odmową terminacji ciąży w związku z zagrożeniem zdrowia, czy życia kobiety lub odmową dostępu do badań prenatalnych przysługujących kobiecie, będą wnikliwie analizowane przez Rzecznika oraz podejmowane będą adekwatne działania wyjaśniające.

RPP przypomina, że obecnie terminacja ciąży może być wykonana w dwóch przypadkach, tj. gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W obydwu sytuacjach najważniejsze jest bezpieczeństwo i respektowanie praw kobiet w sytuacji zagrożenia życia matki przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa lekarzy.

Prawo do skorzystania z klauzuli sumienia przysługuje indywidualnie każdemu lekarzowi. Podmiot leczniczy nie może się na nią powołać.

 

Źródło: Biuro RPP

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.