RPP popiera wydłużenie urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków

Na portalu internetowym Petycjeonline.com pojawiła się niedawno petycja dotycząca wydłużenia urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków. Inicjatorem tego postulatu są organizacje współtworzące Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla Wcześniaków, wspierane przez profesor Ewę Helwich i profesora Ryszarda Lauterbacha. Rzecznik Praw Pacjenta w pełni popiera zaproponowane zmiany.

Organizacje apelują o uwzględnienie okresu hospitalizacji dziecka po urodzeniu przy obliczaniu czasu trwania urlopu macierzyńskiego. Również Rada Organizacji Pacjentów, działająca przy Rzeczniku Praw Pacjenta, zaangażowana jest w tę sprawę. Podczas spotkań Rady omawiano kwestie opieki okołoporodowej, a także problematykę związaną z potrzebą dostosowania przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich do sytuacji matek wcześniaków.

“Matki wcześniaków, stawiając czoło długotrwałym hospitalizacjom swoich dzieci, zasługują na pełne wsparcie społeczne i prawne. Rozważmy zmiany w zakresie urlopów macierzyńskich, aby umożliwić matkom pełniejsze uczestnictwo w życiu swoich dzieci” - uważa Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

Obecnie obowiązujące przepisy prawa określają stały wymiar urlopu macierzyńskiego, nie uwzględniając specyfiki sytuacji dzieci długotrwale hospitalizowanych. Zdaniem inicjatorów petycji, istnieje potrzeba dostosowania tych przepisów, uwzględniając czas spędzony przez dziecko w szpitalu po urodzeniu.

Wśród argumentów za wprowadzeniem zmian jest także konieczność umożliwienia matkom pełniejszego uczestnictwa w życiu swoich dzieci oraz wsparcia w okresie rehabilitacji i terapii. Organizacje pacjentów oraz eksperci w dziedzinie neonatologii apelują o rozważenie tej kwestii przez odpowiednie instytucje decyzyjne, aby poprawić sytuację matek wcześniaków.

Rzecznik Praw Pacjenta w pełni popiera zaproponowane zmiany, zwrócił się z prośbą do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie zmiany przepisów. W odpowiedzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że analizuje zgłaszane postulaty, zdając sobie sprawę z ich złożonego charakteru oraz powiązań z przepisami prawa i pragmatyką służbową. W celu gruntownego przeanalizowania propozycji, Ministerstwo planuje powołanie zespołu roboczego a decyzje w tej sprawie nie zostaną podjęte bez wcześniejszej, szerokiej dyskusji i konsultacji z zainteresowanym środowiskiem.


Źródło: Biuro RPP

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.